Ajax en De Telegraaf hebben overeenstemming bereikt over het tussentijds openbreken en verlengen van de samenwerking. De huidige overeenkomst liep tot 30 juni 2019. De Telegraaf blijft onder de nieuwe voorwaarden tot medio 2023 als Official Mediapartner aan Ajax verbonden.

Jarenlange samenwerking
De Telegraaf is al geruime tijd als mediapartner aan Ajax verbonden en door de wederzijdse tevredenheid is besloten om de overeenkomst vroegtijdig open te breken. Het dagblad is een van de grootste en meest gelezen kranten van Nederland en blijft met de nieuwe deal tot minimaal 2023 verbonden aan de club.

Marc Vangeel, CEO Telegraaf Media Groep: “Wij zijn erg blij met de vervroegde verlenging van ons mediapartnership met Ajax. Het toont aan dat beide partijen de samenwerking als zeer plezierig en waardevol beschouwen. Dat de samenwerking tot 2023 verlengd is, ervaren we als een blijk van vertrouwen en we verheugen ons op het voortzetten van deze mooie samenwerking.”

Menno Geelen, Commercieel Directeur AFC Ajax: “Wij hechten veel waarde aan duurzame partnerships en de samenwerking met De Telegraaf is daar een mooi voorbeeld van. De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk mooie activiteiten georganiseerd en met dit nieuwe contract kunnen we dit doorzetten. Wij kijken dan ook uit naar de verlengde samenwerking.”


De Telegraaf en Ajax proosten op de verlengde samenwerking.

De Echo
Beide partijen zijn ook voornemens om de samenwerking met De Echo te verlengen. Deze Amsterdamse krant, inclusief Ajax-pagina, bestrijkt met zes verschillende stadsedities heel Amsterdam. De Echo bereikt middels huis-aan-huis verspreiding ruim 250.000 lezers.